FP L=1980 PG

Med ankarskena FP skapas en takpendel med takfäste RTF-S samt takpendel TP1 förlängs med skarvstycke JK.

Produktbilden är endast illustrativ. Faktiska produkternas utseende kan varieras.

Se produkter i referensprojekt

Contact Sales

Ota yhteyttä myyntiin

Kontakta försäljning