Tät kabelränna. Typiska användningsområden inkluderar kontors- och kommersiella byggnader, skolor, sjukhus och köpcentra. För installation i områden där kabelrännan förblir synlig men kablar måste döljas.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning