Perforerad kabelränna. Perforering förbättrar luftflödet och kyler kablarna installerade på brickan. Typiska användningsområden inkluderar kontors- och kommersiella byggnader, skolor, sjukhus och köpcentra.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning