Allmän informationssida om fördelarna med BIM

Building Information Modeling (BIM) revolutionerar byggbranschen genom att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och minimera miljöpåverkan. Den här sidan ger en översikt över de många fördelarna med BIM, detaljer om Meka Pros Revit Plug-in, Aveva E3D och svar på vanliga frågor. 

Fördelar med BIM

 1. Kostnadsminskning:
  BIM hjälper till att minska kostnaderna genom att optimera materialbeställningar och undvika överbeställning eller förseningar. 
 2. Minskad miljöpåverkan:  
  Genom att köpa rätt mängd produkter minskar BIM utsläppen från logistiken, vilket bidrar till ett lägre koldioxidavtryck för byggprojekt. 
 3. Exakta materiallistor och detaljerade bilder:  
  BIM möjliggör korrekta materiallistor och detaljerade bilder i förväg, vilket underlättar offertberäkningar, projektplanering och budgetering. 
 4. Kollisionstestning:  
  BIM upptäcker potentiella krockar i designfasen, vilket minskar risken för dyra ändringar och förseningar under byggnationen. 
 5. Digital tvilling:  
  Genom 3D-modeller skapar BIM en digital tvilling av projektet för övervakning och hantering under hela livscykeln. 
 6. Effektiv modellering och samarbete:  
  Revit Plug-in låter flera användare arbeta i samma modell samtidigt, vilket underlättar samarbete och effektivitet.  
 7. Exakt stycklista (BOM):  
  Skapa snabbt en exakt stycklista för projektet, så att alla komponenter redovisas korrekt.  
 8. Parametriska sammansättningar: 
  Över 5500 parametriska sammansättningar av Meka-produkter ger många alternativ för olika designbehov.  
 9. Gratis användning:  
  Revit Plug-in är gratis och erbjuder högkvalitativa verktyg utan extra kostnad.  
 10. Automatiserad design:  
  Automatiserade designsteg för att minska manuell inmatning och fel.  
 11. Effektiv kollisionstestning:  
  Exakta 3D-modeller gör kollisionstestning enkel och snabb.  
 12. Funktionsvideo:  
  En video visar Revit-pluginets kapaciteter. 

Info om Aveva E3

Aveva E3D erbjuder omfattande stöd för noggranna och effektiva designprocesser:

 1. Omfattande produktbibliotek:
  Avevas bibliotek inkluderar de mest använda produkterna inom industrin samt flera stödalternativ, vilket säkerställer att designers har tillgång till alla nödvändiga komponenter.
 2. Exakt BOM-lista:
  Modellerna som finns tillgängliga i Aveva E3D hjälper till att skapa en exakt stycklista (BOM) för offertberäkningar, vilket stödjer noggrann projektplanering.
 3. Förenklad kollisionstestning:
  Exakta 3D-modeller i Aveva E3D underlättar kollisionstestning. Denna process identifierar potentiella krockar i designfasen, vilket minskar risken för kostsamma förändringar och förseningar under byggnationen.
 4. Funktionsvideo:
  En video som visar Aveva E3D:s funktioner finns tillgänglig och ger en översikt över dess kapaciteter.

Vanliga Frågor (FAQ)

Var kan man hitta Mekas 2D- eller 3D-modeller?

För tillgång till Mekas 2D- eller 3D-modeller, vänligen kontakta technicalsupport@meka.eu. 

För tillgång till Mekas Revit plug-in, vänligen kontakta technicalsupport@meka.eu 

För tillfället stöds de tre senaste versionerna av Revit. Vid behov kan även äldre versioner tillhandahållas. 

Plug-in är gratis att använda och ladda ner. 

Vi rekommenderar att du tittar på demonstrationsvideon för att se ett exempel. Om du inte kan hitta modellerna på detta sätt, var god kontrollera att du har den senaste versionen av programvaran installerad. 

Behöver du mer information?

Behöver du mer information?

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning