Våra åtta produktfamiljer och mer än 2 500 produkter bildar en omfattande helhet för kabelvägslösningar – för alla slags byggnadsbehov.
Grunden i MEKA®-produktsortimentet utgörs av kabelstegar, kabelrännor, trådhyllor, armaturskenor samt installationskanaler, uttagsstavar, solpanelsystem och unipro®-system med kontaktskenor.
Vi betonar kvalitet, hållbarhet, monterbarhet och en lång livslängd vid planeringen av alla våra produktfamiljer.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning