Certifiering och tester

Kabelstegar, kabeltrännor och armaturskenor

Belastningsförmågan och hållbarheten av alla produkter är testade på VTT (Statens tekniska forskingscentra)

– STUL garanti ( i Finland)
– Certifikat GOST-R
– Motstånd mot kyla testad
– CE -certifikat

Installationskanaler

– Produkten överenstämmer med standarden EN 50085-2-1
– Produkten överenstämmer med ROHS direktiv (Restriction of Hazardous Substances)
2002/05EC
– Produkten uppfyller säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv 2006/95/EY
– FI-certifikat (Finland)
– S-certifikat (Sverige)
– N-certifikat (Norge)
– Demko-certifikat (Danmark)
– CE-märkning (International)

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning