Nordic PV System är ett markmonterat solpanelsystem tillverkat i Finland. Det är tillverkat för att klara de varierande väderförhållandena i norr. Installationsmetoderna inkluderar drivning direkt i marken eller montering på betonggrund med hjälp av Solar-installationsfoten eller på skruvankare.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning