MEK®- Armaturskenor är lämpliga även för de mest krävande armaturinstallationerna. Tack vare MEK®-armaturskenornas laxsvans profil har skenorna tillräcklig belastningskapacitet och är lättinstallerade. Produkterna inom MEK®-produktfamiljen är kompatibla med varandra. Att välja rätt typ av armaturskena vid kabelförläggningen säkerställer hållbarheten och lång livslängd för kabelförläggningssystemet under olika miljöförhållanden. Belastningskapaciteten för armaturskenorna har testats enligt standarden IEC 61537, test typ 3.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning