Kabelstege för medeltunga belastningar. Kabelstege för måttliga belastningar i industriella lösningar, när atmosfärisk korrosivitetskategori C1–C4 krävs. Lättare alternativ för KS80 kabelstegar. Den öppna C-profilen varmförzinkas efter tillverkning. Kompatibel med KS20-systemet.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning