Kabelstege för medelstora laster. Tillgängligt I förgalvad ytbehandling som uppfyller korrosivitetsklass C2 och Varmförzinkad ytbehandling för korrosivitetsklass C4. Kompatibel med KS20 K och KS20.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning