MEKA® WMT trådstegar har lösningar för kabelhantering i alla klimatklasser (C1-CX) och tillämpningar (från kontor till tunga industrianläggningar). Trådstegarna är lämpliga som lösningar för till exempel livsmedels- och ICT-industrin. Snabbfästen accelererar installationen och lösningarna är lättanpassade, vilket möjliggör krävande installationer och optimalt utnyttjande av utrymmet även i små utrymmen. MEKA® WMT-trådstegar är hygieniska och säkra. Snedställda trådändar på hyllans sidor förhindrar kabelskador och skador på installatörens händer. MEKA® WMT trådhyllor är brand- och belastningstestade enligt IEC 61537 testtyp 3.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning