Installations- och bruksanvisningar

Kabelstegar, kabeltrännor och armaturskenor

Tekniska krav

Före använding av kabelrännor ska man bekanta sig med gällande standarder, bestämmelser samt med produktkatalogens instruktioner.

Allmänna installationsregler

Rännorna ska installeras så att nedböjningen av synliga kabelrännor och armaturskenor inte överskrider 1/200. I industriella utrymmen samt i osynliga installationer är den maximala nedböjningen 1/100. I praktiken betyder böjningen 1/200, att böjning i spännvidd på tre meter inte får vara mer än 15 mm. Nedböjningen räknas med ett tilllägg av 50 % till den existerande belastningen.

Tillräckliga mellanrum ska lämnas för värmeutvidgning i ändarna och mellan kabelrännor och armaturskenor. Värmeexpansionskoefficient är 0,00012 m/ºC. Koefficienten räknas ut enligt följande formel:
Temperaturändringen x 0,000012 x längden.
Till exempel, om vi har en 100 m lång ränninstallation och temperaturen ändrar sig 40ºC, får vi en längdändring av 40 x 0,000012ºC x 100 = 0,048 m, dvs. 48 mm.

Vid installationen av kabelrännor och armaturskenor bör man ta hänsyn till en tillräcklig bärförmåga samt en tillräcklig hållbarhet av infästnings- och ytmaterial.
På ställen där vertikala rännor utsätts för mekaniska skador, måste rännorna skyddas upp till 1,5 meters höjd.

Väggenomgångar

Kabelhyllor installerade i brandväggar måste skäras av intill väggarna. På gränsen av ett brandområde måste väggenomgångarna ha samma brandbeständighet som hela konstruktionen.

Ledningar

Mantlade ledningar ska användas. Man får inte bortse från inverkan av utomstående faktorer, t.ex. temperatureffekt. Dessutom måste man räkna med inverkan av den högsta konstanta strömmen på kablarnas temperatur. På en horisontal hylla ska kablarna läggas snyggt uträtade utan något fastsättande. På vertikala och diagonala hyllor ska ledningar med lämpliga mellanrum fastgöras intill hyllan med passande fäste.

Apparatur

Apparatur på kabelrännor eller armaturskenor, t.ex. stickproppar, fastsätts stadigt så att apparaturen inte är placerad i själva kabelutrymmet. Vid behov ska installationsunderlag användas.

Användning av starkströmkabelsystem

Starkströmkablar kan installeras på kabelrännorna KS80 och KSF80 förutsatt att man använder fästanordningar avsedda för detta.

Produktansvar

Under installationen av kabelrännor måste man observera följande:

1. Kabelrännor är utformade endast för att bära kablar
2. Vid installationen av kabelrännor och andra produkter för ledande kabel måste man räkna med tillräcklig bärförmåga samt tillräcklig hållbarhet av infästnings- och ytmaterial.
3. Kabelrännor får inte användas som stegar eller gångbryggor.
4. Tillverkaren är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av felaktigt bruk.

INSTAL-Installation-Instructions
Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning