Instal® SP -uttagsstavar är pålitliga, testade och lätt anpassningsbara för olika behov. Det breda sortimentet av installationsdelar och andra tillbehör möjliggör nästan obegränsade möjligheter för anpassning. Alla Instal®-system uppfyller säkerhetskraven för kabelkanaler.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning