Ytbehandling och korrosionsklassificering

KOD

Ytbeläggning

Korrosivitetsklass

 

Standard

M

MEKA product photo

Lackerade produkter

Färg vit RAL 9010

Korrosivitetsklass

C1–C2

Standard

EN 10169

(stålprodukter)

Exempel på lackerade är

  • Sendzimirförzinkade och lackerade stålprodukter
  • Stål- eller aluminiumprodukter som lackerats efter tillverkningen

Som beläggning på stål- och aluminiumprodukter används polyester, som har en god väder- och korrosionsbeständighet och slittålighet.

B

Surface Treatment and Corrosion Classification B

Lackerade produkter

Färg svart RAL 9003

Korrosivitetsklass

C1–C2

Standard

EN 10169

(stålprodukter)

Exempel på lackerade är

  • Sendzimirförzinkade och lackerade stålprodukter
  • Stål- eller aluminiumprodukter som lackerats efter tillverkningen

Som beläggning på stål- och aluminiumprodukter används polyester, som har en god väder- och korrosionsbeständighet och slittålighet.

AD

Anodiserat aluminium

Standardfärg grå naturfärg EN000

Korrosivitetsklass

C1–C2

Standard

De anodiserade aluminiumprodukterna tillverkas av antingen färdigt anodiserad aluminiumprofil eller så anodiseras slutprodukten. Ett skyddande oxidskikt har applicerats på ytan av det anodiserade aluminiumet med hjälp av en anodiseringslösning och elström. Det ger en hård yta som har hög motståndskraft mot mekaniskt slitage.

AL

Aluminium

Korrosivitetsklass

C1–C2

Standard

EN 573-3

Aluminiumprodukterna tillverkas genom strängsprutning av en aluminiumlegering. Produkterna ytbehandlas inte separat efter tillverkningen.

EG

Elförzinkning på stål efter tillverkning

Korrosivitetsklass

C1–C2

Standard

EN ISO 2081

Zinkskiktet är i genomsnitt 5–8 µm tjockt

De elförzinkade produkterna tillverkas av obehandlat stål. Efter flera rengörings- och behandlingssteg förzinkas den färdiga produkten genom att lägga den i en elektrolystank. Zinkskiktet täcker produktens alla ytor, inklusive skärytorna och svetsfogarna.

PG

Sendzimirförzinkat stål

Korrosivitetsklass

C1–C2

Standard

EN 10346

Zinkskiktet är i genomsnitt 20 µm tjockt

De sendzimirförzinkade stålprodukterna tillverkas av färdigt förzinkat stål.

HDG

Varmförzinkat stål doppas i smält zink efter tillverkningen

Korrosivitetsklass

C1–C4

Standard

EN ISO 1461

Zinkskiktet är i genomsnitt 45–55 µm tjockt

De varmförzinkade produkterna tillverkas av obehandlat stål. Den färdiga produkter, exempelvis en hel kabelränna eller dess installationssdel, förbehandlas och sänks i smält zink. Produkterna kallas också doppförzinkade. Zinkskiktet täcker produktens alla ytor, inklusive skärytorna och svetsfogarna.

XPG®

Varmförzinkat, specialbelagt stål

Korrosivitetsklass

C1–C4

Standard

EN 10346

XPG-produkter är tillverkade av zinkbaserat speciallegerat stål. Den speciella blandningen bildar en tunn och tät film på beläggningen, vilket förbättrar korrosionsskyddet. Korrosionsskydd är baserat på katodiskt och mekaniskt skydd.

HST

Syrafast stål

AISI 316L

Korrosivitetsklass

C1–CX

Standard

EN 10088

Syrafasta stålprodukter (HST) är tillverkade av syrafast stål. Svetsade produkter betas efter tillverkningen.

Korrosionsklassificering

KORROSITIVETSKLASS – EN ISO 12944

Meka_Korrosivitetsklass_C1

Miljö utomhus

Ej för utomhusbruk.

Miljö inomhus

Uppvärmda byggnader, med rena atmosfärer, exempelvis kontor, skolor och hotell.

Förslitning avförszinkningen

≤ 0,1 µm

Rekommenderad ytbeläggning

M, B, EG, PG

Miljö utomhus

Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Främst lantliga områden.

Miljö inomhus

Icke uppvärmda byggnader, där det kan uppkomma kondensation, t.ex. lagerlokaler och sporthallar.

Förslitning avförszinkningen

> 0,1–0,7 µm

Rekommenderad ytbeläggning

M, B, EG, PG

Meka_Korrosivitetsklass_C3

Miljö utomhus

Atmosfärer i stadsområden och industrialiserade områden med måttlig svaveldioxidbelastning. Kustområden med låg salthalt.

Miljö inomhus

Produktionsanläggningar med hög fuktighet och viss mängd luftföroreningar, t.ex.livsmedelsfabriker.

 

Förslitning avförszinkningen

> 0,7–2,1 µm 

Rekommenderad ytbeläggning

HDG, XPG®

Miljö utomhus

Industri- och kustområden med måttlig mängd salt.

Miljö inomhus

 Kemisk industri samt skeppsvarv och båtbyggerier vid kusten.

 

Förslitning avförszinkningen

> 2,1–4,2 µm

Rekommenderad ytbeläggning

HDG, XPG®

Meka_Korrosivitetsklass_C5

Miljö utomhus

Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kustområden och offshoreområden med hög salthalt.

Miljö inomhus

Byggnader eller områden nästan permanent fuktkondensation och stora mängder luftföroreningar.

Förslitning avförszinkningen

> 4,2–8,4 µm

Rekommenderad ytbeläggning

HST

Meka_Korrosivitetsklass_CX

Miljö utomhus

Offshoreområden med hög salthalt. Industriella områden med extrem luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Subtropiskt och tropiskt klimat.

Miljö inomhus

Industriella områden med extrem luftfuktighet och aggressiv atmosfär.

Förslitning avförszinkningen

> 8,4–25 µm

Rekommenderad ytbeläggning

HST

Product Groups by Atmospheric-Corrosivity Category

Meka_Korrosivitetsklass_C1

Cable Trunking
INSTAL®
INFORM®

Socket Poles
INSTAL®

Feeder Poles
INSTAL®

Cable Ladders
KS20 K PG
KS20 PG
KS60 PG

Cable Trays
KRA M / PG
KRB M / PG

Wire Mesh Trays
WMT EG

Lighting Support Rails MEK 70 S M / PG
MEK 70 K PG
AluMEK

Fastening Parts
M / EG / PG

Meka_Korrosivitetsklass_C3

Cable Ladders
KS20 HDG
KS60 HDG
KS80 HDG
KS80 SP2.0 HDG
KSE80 HDG
KSF80 HDG

Wire Mesh Trays
WMT HDG

Lighting Support Rails
MEK 70 K XPG

Fastening Parts
HDG / XPG®

Cable Ladders
KS20 HDG
KS60 HDG
KS80 HDG
KS80 SP2.0 HDG
KSE80 HDG
KSF80 HDG

Wire Mesh Trays
WMT HDG

Lighting Support Rails
MEK 70 K XPG

Fastening Parts
HDG / XPG®

Meka_Korrosivitetsklass_C5

Cable Ladders
HST KS80
HST KSE80
HST KSF80
HST KS20

Wire Mesh Trays
WMT HST

Lighting Support Rails
HST MEK 70

Fastening Parts
HST

Meka_Korrosivitetsklass_CX

Cable Ladders
HST KS80
HST KSE80
HST KSF80
HST KS20

Wire Mesh Trays
WMT HST

Lighting Support Rails
HST MEK 70

Fastening Parts
HST

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning