MEKA® KR-kabelrännör är lämpliga för utrymmen där kabelhyllan är synlig, men där man inte vill att kablarna ska vara synliga. KR-kabelrännör passar för klimatbelastningsklasserna C1-C2. Det breda produktsortimentet garanterar optimerade lösningar för olika belastningar. Kabelrännörna är brandsäkrade och belastningskapaciteten har testats enligt standarden IEC 61537, test typ 3.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning