APT-600 PG

Konsol för avskiljningsplåt

Med konsol för avskiljningsplåt APT monteras avskiljningsplåt AP i kabelränna KRA och KRB.

Produktbilden är endast illustrativ. Faktiska produkternas utseende kan varieras.

Se produkter i referensprojekt

Contact Sales

Ota yhteyttä myyntiin

Kontakta försäljning