Plattbottnad armaturskena. Lämplig för ett brett spektrum av armaturinstallationer. Lämpliga användningsområden är kontors- och affärshus, köpcentra, skolor och parkeringsplatser.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning