Arvo 2, Tammerfors

Arvo 2 är en byggnad som är gemensam för Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet. Byggnaden, som omfattar laboratorie-, undervisnings- och kontorslokaler, var utmanande vad planeringen beträffar.

Projektet, vars totala byggtid var 24 månader, krävde mycket av alla inblandade. Förutom
arbetssäkerheten måste man fästa särskild uppmärksamhet vid hanteringen av damm och fukt.

Samarbetet mellan Meka och elentreprenörerna var intensivt under projektet. Byggnadens ledningskanaler tillverkades i specialfärger och uttagsstolparna skräddarsyddes efter beställarens krav.

I Arvo 2-byggnaden installerades trådstegar, som lämpar sig för lokaler där en hög hygiennivå krävs. I fastigheten finns även MEK-belysningsskenor och kabelstegar av olika bredd. Man kan egentligen säga att hela MEKA®-produktsortimentet har använts.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Lämpliga produkter för liknande projekt

Produkter

Suitable products for similar projects

Products

Projekt

Liknande projekt

Projekt

Liknande projekt

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning