Länsimetro, Espoo

Helsingfors tunnelbanesystem utökades från Gräsviken till Esbo via Drumsö. I det första skedet byggdes 14 kilometer spår från Gräsviken till Mattby med åtta nya stationer. Stationerna är belägna på Björkholmen, Drumsö, Kägeludden, Hagalund, Ängskulla och i Mattby. De västliga delarna av tunnelbanesystemet byggdes också ut med sju kilometer från Mattby till Stensvik. Nya stationer byggdes i Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

Meka Pro levererade kabelkanalsystem såväl till metrotunnlarna som till stationerna och de omgivande affärsfastigheterna.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Lämpliga produkter för liknande projekt

Produkter

Suitable products for similar projects

Products

Projekt

Liknande projekt

Projekt

Liknande projekt

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning