Kabelstege för industri. Tillgänglig i varmförzinkad ytbehandling som uppfyller korrosivitetsklass C4 samt i syrafast stål för korrosivitetsklass C5. Rörprofil vilket medgör en slät utsida utan hål för en ren design och möjliggör långa konsolavstånd.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning