Aviapolis, Vanda

Med Mekas KS80-kabelstegar har man skapat brandsäkra kabelkanalinstallationer vid Ringbanan i Aviapolis i Vanda.

”Ringbanan knyter samman hela huvudstadsregionen till ett fungerande trafikområde. Ringbanan är en snabb järnväg till flygplatsen och en effektiv stadsjärnväg, som dagligen betjänar 200 000 invånare och märkbart förkortar pendlingstiderna.” aviapolis.fi

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Lämpliga produkter för liknande projekt

Produkter

Suitable products for similar projects

Products

Projekt

Liknande projekt

Projekt

Liknande projekt

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning