Europaväg E 12, Tammerfors

Mellan 2013 och 2017 har en cirka 4 kilometer lång sträcka av Rantaväylä motorväg i Tammerfors lagts om. 2,3 kilometer av denna sträcka går genom Finlands längsta vägtunnel. Projektet innebar även byten med väg- och gatuarrangemang. Tammerforstunneln bidrar till utvecklingen av stadskärnan och förbättrar trafikflödet och säkerheten.

För Meka Pro var detta ett storskaligt projekt som betonade leveransernas noggrannhet.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Lämpliga produkter för liknande projekt

Produkter

Suitable products for similar projects

Products

Projekt

Liknande projekt

Projekt

Liknande projekt

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning