Riikinvoima, Varkaus

I framtiden kommer det kommunala avfallet från östra och mellersta Finland samt Kajanaland att brännas för att producera energi, fjärrvärme och elektricitet på Riikinvoimas ekokraftverk i Leppävirta. Riikinvoimas ekokraftverk byggs med hjälp av modern, effektiv och miljövänlig teknik. Anläggningen utnyttjar avfall som inte kan återvinnas, och den beräknade mängden är 145 000 ton per år. Denna mängd räcker till 180 GWh fjärrvärme och 90 GWh elektricitet.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Lämpliga produkter för liknande projekt

Produkter

Suitable products for similar projects

Products

Projekt

Liknande projekt

Projekt

Liknande projekt

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning