Biokraftverk, Oulun Energia

Biokraftverk, Oulun Energia

Biokraftverket möjliggör helt koldioxidneutral energiproduktion och kommer att avsevärt öka andelen förnybar energi. Anläggningen på 215 megawatt producerar både el och fjärrvärme.

Cirka 20 kilometer av kabelstegen KS80 installerades.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Intresserad av projekt?

Våra säljare berättar gärna mer.

Lämpliga produkter för liknande projekt

Produkter

Suitable products for similar projects

Products

Projekt

Liknande projekt

Projekt

Liknande projekt

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning