Industriella lösningar

Kaleva tryckeri, Uleåborg Meka Pro levererade kabelstödsystem till Kaleva tryckeri i Uleåborg. Kaleva tryckeri är det modernaste tidningstryckeriet i norra Europa och byggnaden och dess maskiner är den största investeringen i tidningen Kalevas historia.

Riikinvoima, Varkaus I framtiden kommer det kommunala avfallet från östra och mellersta Finland samt Kajanaland att brännas för att producera energi, fjärrvärme och elektricitet på Riikinvoimas ekokraftverk i Leppävirta. Riikinvoimas ekokraftverk byggs med hjälp av modern, effektiv och miljövänlig teknik. Anläggningen utnyttjar avfall som inte kan återvinnas, och den beräknade mängden är 145 000 ton …

Riikinvoima, Varkaus Läs mer »

Biokraftverk, Oulun Energia Biokraftverket möjliggör helt koldioxidneutral energiproduktion och kommer att avsevärt öka andelen förnybar energi. Anläggningen på 215 megawatt producerar både el och fjärrvärme. Cirka 20 kilometer av kabelstegen KS80 installerades. Previous Next

Fjärrkyleanläggning, Kuopio

Maitotila, Kortesjärvi

Kontakta försäljning