Meka Pros hållbara solenergilösningar stärker Finlands energiframtid

Efterfrågan på solenergi fortsätter att öka i Finland, och Meka Pros hållbara solenergilösningar spelar en avgörande roll i utformningen av landets energiproduktion. I en intervju med Valtteri Vuollekoski, Meka Solar Product Manager, utforskar vi det aktuella läget för solenergi i Finland, framtidsutsikterna och hur Meka Pros produktutveckling stöder hållbar energiproduktion

Valtteri Vuollekoski 

Meka Solar Product Manager

Om du behöver gå mer djupgående in på specifika fakta, erbjuder Valtteri Vuollekoski personligen produktsupport.

Utmaningar och nya möjligheter med solenergi

Enligt Vuollekoski är årets efterfrågan på solenergi uppdelad på olika sektorer. Han förklarar: ”På bostadssidan kommer den ekonomiska situationen och elpriserna att påverka investeringsbesluten för många hushåll i sommar.” Han ser dock en betydande tillväxtpotential inom kraftproduktionssektorn, särskilt för kraftverk i megawattklassen och företag med egen förbrukning. Vuollekoski lyfter fram det kommande energidirektivet som gradvis kommer att styra marknaden mot solenergi och säger: ”Nya hus kommer praktiskt taget att kräva solpaneler för att uppnå nollutsläpp.”

Nordic PV System – hög kvalitet och pålitlighet

Meka Pro har förstått den ökande efterfrågan på högkvalitativa solpanelsystem och har därför åtagit sig att utveckla produkter som prioriterar enkel installation, kostnadseffektivitet och hållbarhet. ”Alla våra monteringssystem är Eurocode kompatibla”, fortsätter han. Produktchefen nämner också att Meka utför dragprov på komponenter i sitt eget laboratorium för att säkerställa produkternas hållbarhet och tillförlitlighet. ”Våra ställningar är tillverkade av finskt stål och är konstruerade för att klara de tuffa nordiska förhållandena, som snö- och vindlaster”, förklarar Vuollekoski om markmonteringssystemets konstruktion. Detta markmonteringssystem är lämpligt för korrosionsklass C4, vilket ger en lång livslängd.” Tanken är att markmonteringssystem ska hålla från generation till generation, och när panelerna uppgraderas till nya ska samma system fortsätta att fungera. Det handlar inte om en engångsprodukt, utan om kvalitet som håller över tid”, understryker Vuollekoski.

Traditionell landsväg, fält och Meka Solar-ställningar. Markmonteringssystemen smälter sömlöst in i landskapet.
Att installera ett solpanelsystem i ditt hem kan avsevärt minska energikostnaderna.
Föregående bild
Nästa bild

Kompletta rackpaket och stark produktsupport

”Vi på Meka har för närvarande kompletta paket för 12- och 24-delade paneler”, säger Vuollekoski. Dessa paket passar för olika uppställningar, inklusive ett paket för ett betongfundament eller en skruvpålning, och en pålad modell med alla nödvändiga komponenter. ”Kunderna kan också skräddarsy sina monterpaket så att de passar deras behov även på de största byggarbetsplatserna. Det är alltid möjligt att få en offert”, tipsar han. Vuollekoski lyfter också fram produkternas unika egenskaper, bland annat nämner han C-profilen som används som huvudkomponent. Den perforerade C-profilen möjliggör små justeringar av positionen, vilket gör det möjligt att anpassa sig till ojämn terräng.               

Nordic PV Systems hyllade SC-fäste gör att panelerna kan installeras underifrån. Denna funktion väcker stort positivt intresse eftersom den minskar risken för mikrofrakturer i panelerna under installationen. ”Dessa funktioner underlättar installationen och ökar säkerheten”, säger Vuollekoski. Rackens konstruktion har verkligen fått mycket beröm för att vara hållbar och lätt att installera.

Meka Pro tar dock fortfarande väl hand om produktstödet.  Enligt Vuollekoski ”erbjuder Meka teknisk support och Mekas säljare känner till systemet väl”. För mer djupgående hjälp tillhandahåller Vuollekoski personligen produktsupport. ”Du kan installera systemet själv: beställ bara systemet så ger vi dig utförliga instruktioner. Vi har också videor med installationsexempel tillgängliga på YouTube, och nya läggs till regelbundet”, förklarar produktchefen

Infästning underifrån minskar risken för mikrofrakturer i panelerna under installationen och ökar säkerheten.

Solenergins framtid

Finland siktar på att producera över 50% förnybar energi år 2030, enligt Motiva, det statsägda bolaget för hållbar utveckling. För ett land av Finlands storlek är stora solcellsparker en förutsättning för en betydande produktion av förnybar energi. ”Det skulle ligga i allas intresse att stödja finskt stål och finsk arbetskraft när det gäller stora solcellsparker. Det skulle vara bra med en hållbar lösning från Finland”, hoppas Vuollekoski. ”Det behövs mycket solenergi för att nå det här målet, och vi på Meka Pro vill vara en del av den här utvecklingen. Vi är stolta över det”, säger Vuollekoski entusiastiskt.

Föregående bild
Nästa bild

På en bondgård i Nivala placerades Mekas markpanelssystem i utkanten av ett fält vid gränsen till en skog.

Behöver du mer information?

Behöver du mer information?

Se fler nyheter

Nyheter

Se fler nyheter

Nyheter

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning