Koldioxidavtryck som hjälp för att minska utsläppen

Den gröna omställningen är här och den innebär stora möjligheter för vår bransch. Meka har beräknat sitt koldioxidavtryck för 2021. Det är viktigt för oss att övervaka vår miljöpåverkan. Vi ville också svara på efterfrågan från kunder om organisationens miljöeffektivitet. Meka har också produkter och verktyg för att hjälpa sina kunder mot en koldioxidneutral framtid.

Meka Pros koldioxidavtryck

hiilijalanjälkikuvitus_mekakokonaismäärä

Meka Pros koldioxidavtryck har beräknats med hjälp av AFRY:s koldioxidavtrycksbestämning enligt GHG-protokollet. AFRY är ett av Europas ledande design- och konsultföretag som vill påskynda förändringen mot ett hållbart samhälle.

Enligt GHG-protokollet delas koldioxidutsläpp in i tre SCOPE-kategorier:

Kategori 1 – de utsläpp som sker i den egna verksamheten (direkta)

Kategori 2 – utsläpp (indirekta) från inköpt elektricitet och värme till exempel

Kategori 3 – indirekta utsläpp från slutanvändning av produkter och upphandling av varor, inklusive råvaruanskaffning och logistik.

År 2021 var Mekas koldioxidavtryck 24 kiloton CO₂e. Mest av utsläppen (23 ktCO₂e) kom från inköpt material. De näst största utsläppen orsakades av utgående transporter (0.3 ktCO₂e) och köpt el (ca 0,3 ktCO₂e). Scope 3-utsläppen är störst i fallet Meka, eftersom råvaror ensamma står för 96,5 % av koldioxidutsläppen. Lyckligtvis är stål 100 % återvinningsbart och fossilfritt stål är också i horisonten.

kuvitus_hiilijalanjalkimekavertailu

Vi minskar vårt koldioxidavtryck

Rapporten ger oss tydliga sätt på vilka vi kan agera för att minska vårt koldioxidavtryck. Meka tillverkar sina produkter av nästan helt av återvinningsbara råvaror och de flesta av våra utsläpp kommer från de material vi köper. I framtiden kommer investeringar i användning av nya kolfria material (särskilt stål och aluminium) att möjliggöra ett mindre koldioxidavtryck, så länge dessa material finns tillgängliga. Att byta el till förnybar el minskar också våra utsläpp. Den senaste investeringen i förnybar el var solpanelerna på taket av vår nya produktionsbyggnad.

Koldioxidavtryck tillgängligt för alla Meka Pros produkter

Det produktspecifika koldioxidavtrycket hjälper Meka Pro och våra kunder att minska koldioxidavtrycket både i sin egen verksamhet och på byggarbetsplatser. Meka Pro erbjuder optimerade produkter för många användningsområden, med vilka koldioxidavtrycket kan minskas säkert och utan att kompromissa med kraven.

Exempel på produktspecifika koldioxidavtrycket

MEKA product photo

Koldioxidutsläppet för kabelstege KS20-300 K L=6000 PG är 22 kg, varav råvarans andel är 21 kg. Lastkapaciteten för KS20 K kabelstege är 45 kg/m vid en spännvidd på 3 meter.

MEKA product photo

Koldioxidutsläppet för kabelstege KS20-300 L=6000 PG är 31 kg, varav råvarans andel är 30 kg. Lastkapaciteten för KS20 kabelstege är 75 kg/m vid en spännvidd på 3 meter.

MEKA product photo

Koldioxidutsläppet för armaturskena MEK 70 S L=6000 PG är 11,7 kg, varav råvarans andel är 11,2 kg. MEK S armaturskena har en lastkapacitet på 17,5 kg/m vid en spännvidd på 3 meter.

MEKA product photo

Koldioxidutsläpp för armaturskena MEK 70 L=6000 PG är 23,4 kg, varav råvarans andel är 22,6 kg. MEK-70 armaturskena har en lastkapacitet på 43 kg/m vid ett spännvidd på 3 meter.

Tre bra tips för ett mindre koldioxidavtryck

Using carbon footprint for lower emissions graphic photo

Mät och optimera

För tillfället är det viktigaste sättet för våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck att mäta och optimera kabelförläggningssystem för varje destination optimalt. Lättare produkter minskar inte bara koldioxidavtrycket, utan det betyder lägre kostnader också. Vårt säljteam och experter kan hjälpa till med att välja lösningar och produkter. Så vitt vi vet är vi den enda leverantören inom kabelförläggningssystem som har certifierade mätresultat enligt IEC 61537 standarden i kabelförläggning. Därför kan vi välja det bästa alternativ för varje destination – säkert och kostnadseffektivt.

Using carbon footprint for lower emissions graphic photo

BIM 

BIM designprogram blir alltmer populära inom byggnadsdesign och eldesign. Med hjälp av BIM-modellering kan konstruktions- och byggkostnaderna reduceras avsevärt. De hjälper alla parter att beakta konstruktionens och byggnadens koldioxidavtryck redan i planeringsfasen. Meka erbjuder redan BIM-modeller av sina produkter i Autodesk REVIT och AVEVA E3D-program och utökar för närvarande sitt BIM-modellerade produktsortiment. Meka är också en pionjär inom BIM-modellering, då Mekas kabelstödsystem också är helt BIM-modellerade. Planering och genomförande blir betydligt enklare, när både kabelförläggnings- och kabelstödsystem kan designas i detalj och effektivt samtidigt och med samma system.

Using carbon footprint for lower emissions graphic photo

Ansvarig leverantör

Under detta år kommer Meka att slutföra koldioxidavtrycksmätningen för alla sina produkter och att ge kunden information om koldioxidavtrycket för varje produkt, objekt och erbjudande. Under detta år kommer Meka att besluta om att mäta koldioxidavtrycket för alla sina produkter och förse kunden med information om koldioxidavtrycket för varje produkt, objekt och offert. Vi tror starkt på att mätning ger resultat när byggare och entreprenörer medvetet kan fatta beslut som kan främja koldioxidneutralitet. Vi tror starkt på att mätning ger resultat när byggare och entreprenörer kan medvetet fatta beslut som kan främja koldioxidneutralitet.

Behöver du mer information?

Behöver du mer information?

Se fler nyheter

Nyheter

Se fler nyheter

Nyheter

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning