Hiilijalanjäljellä pienempiin päästöihin

Vihreä siirtymä on täällä ja se tarjoaa alallemme valtavia mahdollisuuksia. Meka on määrittänyt hiilijalanjälkensä vuodelta 2021, sillä meille on tärkeää seurata ympäristövaikutuksiamme. Halusimme vastata myös asiakkailta tulevaan kysyntään organisaation ympäristötehokkuudesta. Mekalla on myös tuotteita ja työkaluja auttaa asiakkaitaan kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

 

Meka Pro:n hiilijalanjälki

Using carbon footprint for lower emissions graphic photo

Meka Pro:n hiilijalanjälki on laskettu AFRY:n tekemän GHG-protokollan mukaisen hiilijalanjäljen määrityksen avulla. AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka haluaa vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. GHG-protokollan mukaisessa laskennassa hiilidioksidipäästöt jaetaan kolmeen Scope -luokkaan:

Scope 1 -luokan päästöt syntyvät paikan päällä yrityksen oman toiminnan seurauksena.

Scope 2 -luokassa ovat tuotannon epäsuorat päästöt esimerkiksi sähköstä ja lämmöstä.

Scope 3 -luokkaan kuuluvat tuotteiden loppukäytöstä ja tavaroiden hankinnasta syntyneet epäsuorat päästöt, ml. raaka-ainehankinnat ja logistiikka.

Meka Pron vuotuinen hiilijalanjälki vuonna 2021 oli 24 kilotonnia CO₂e. Suurin osa päästöistä (23 ktCO₂e) oli peräisin ostetuista materiaaleista. Seuraavaksi merkittävimmät päästöt aiheutuivat lähtevillä kuljetuksilla (0.3 ktCO₂e) ja ostetulla sähköllä noin 0,3 ktCO₂e).

Meka Pro:n tapauksessa Scope 3 -luokan päästöt ovat suurimmat, koska pelkästään raaka-aineiden osuus hiilidioksidipäästöistä on 96.5 %. Onneksi teräs on 100 % kierrätettävissä ja fossiilivapaa teräskin on näköpiirissä.

Using carbon footprint for lower emissions graphic photo

Pienennämme hiilijalanjälkeämme

Raportti tarjoaa meille selkeitä keinoja, millä tavalla voimme toimia hiilijalanjäljen parantamiseksi. Meka valmistaa tuotteensa liki täysin kierrätettävistä raaka-aineista ja suurin osa päästöistämme tulee ostamistamme materiaaleista. Tulevaisuudessa panostus uusien hiilivapaiden materiaalien (erityisesti teräksen ja alumiinin) käyttöön mahdollistaa pienemmän hiilijalanjäljen, kunhan näitä materiaaleja on saatavilla. Sähköntyypin vaihtaminen uusiutuvaan sähköön pienentää myös päästöjämme. Viimeisin satsaus uusiutuvaan sähköön olivat aurinkopaneelit uuden lisäosamme katolla.

 

Meka Pro:n kaikkien tuotteiden hiilijalanjälki saatavilla

Tuotekohtainen hiilijalanjälki auttaa Meka Pro:ta ja asiakkaita hallitsemaan hiilijalanjäljen suuruutta sekä omassa toiminnassa että rakennuskohteissa. Meka Pro tarjoaa käyttökohteeseen optimoituja tuotteita, joiden avulla hiilijalanjälkeä voi pienentää turvallisesti loppukohteen vaatimuksista tinkimättä.

 

Esimerkkejä tuotekohtaisesta hilijalanjäljestä

MEKA product photo

Kaapelitikkaan KS20-300 K L=6000 PG hiilidioksidipäästö on 22 kg, josta raaka-aineen osuus on 21 kg. KS20 K -kaapelitikkaan kantavuus on 3 metrin jännevälillä 45 kg/m.

MEKA product photo

Kaapelitikkaan KS20-300 L=6000 PG hiilidioksidipäästö on 31 kg, josta raaka-aineen osuus on 30 kg. KS20 -kaapelitikkaan kantavuus on 3 metrin jännevälillä 75 kg/m.

MEKA product photo

Valaisinkiskon MEK 70 S L=6000 PG hiilidioksidipäästö on 11.7 kg, josta raaka-aineen osuus on 11.2 kg. MEK S -valaisinkiskon kantavuus on 3 metrin jännevälillä 17.5 kg/m.

MEKA product photo

Valaisinkiskon MEK 70 L=6000 PG hiilidioksidipäästö on 23.4 kg, josta raaka-aineen osuus on 22.6 kg. MEK-valaisinkiskon kantavuus on 3 metrin jännevälillä 43 kg/m.

Kolme kelpoa vinkkiä pienempään hiilijalanjälkeen

 

Using carbon footprint for lower emissions graphic photo

Mitoittaminen ja optimointi.

Tällä hetkellä asiakkaillemme tärkein keino vähentää hiilijalanjälkeä on mitoittaa ja optimoida kaapelitiet kuhunkin kohteeseen täydellisesti sopivaksi.

Kevyemmät tuotteet eivät ainoastaan pienennä hiilijalanjälkeä, vaan myös alentavat kustannuksia. Myyntitiimimme ja asiantuntijamme osaavat auttaa ratkaisujen ja tuotteiden valinnassa. Olemme tietääksemme ainoa kaapelitietoimittaja, jolla on IEC 61537 Kaapelitiestandardin mukaiset sertifioidut mittaustulokset, jolloin voimme varmuudella valita kuhunkin kohteeseen parhaan vaihtoehdon – turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Using carbon footprint for lower emissions graphic photo

BIM-suunnitteluohjelmat.

BIM-suunnitteluohjelmat ovat vahvasti yleistymässä rakennussuunnittelussa ja sähkösuunnittelussa. BIM-mallinnuksen avulla suunnittelu- ja rakennuskustannuksia voidaan merkittävästi vähentää ja ne auttavat kaikkia osapuolia jo suunnitteluvaiheessa ottamaan huomioon rakentamisen ja rakennuksen hiilijalanjälki. Meka tarjoaa jo nyt tuotteittensa BIM-malleja Autodesk REVIT ja AVEVA E3D-ohjelmiin ja laajentaa parhaillaan BIM-mallinnettua tuotevalikoimaansa. Meka on myös edelläkävijä BIM-mallinnuksessa siinä mielessä, että myös Mekan kannatinjärjestelmät ovat täysin BIM-mallinnettuja ja siten suunnittelu ja toteutus helpottuvat merkittävästi, kun sekä kaapelitiet että kannatinjärjestelmät voidaan suunnitella yksityiskohtaisesti ja tehokkaasti samanaikaisesti ja samalla järjestelmällä.

Using carbon footprint for lower emissions graphic photo

Vastuullinen tavarantoimittaja.

Meka tulee vielä tämän vuoden aikana päättämään kaikkien tuotteittensa hiilijalanjäljen mittauksen ja antamaan asiakkaalle tiedot kunkin tuotteen, kohteen ja tarjouksen hiilijalanjäljestä. Uskomme vahvasti, että mittaamalla saavutetaan tuloksia, kun rakennuttajat ja urakoitsijat voivat tietoisesti tehdä päätöksiä, joilla hiilineutraalisuutta voidaan edistää.

Tarvitsetko lisätietoja?

Tarvitsetko lisätietoja?

Katso lisää uutisia

Uutiset

Katso lisää uutisia

Uutiset

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Contact Sales