Tunnlar

Länsimetro, Espoo Helsingfors tunnelbanesystem utökades från Gräsviken till Esbo via Drumsö. I det första skedet byggdes 14 kilometer spår från Gräsviken till Mattby med åtta nya stationer. Stationerna är belägna på Björkholmen, Drumsö, Kägeludden, Hagalund, Ängskulla och i Mattby. De västliga delarna av tunnelbanesystemet byggdes också ut med sju kilometer från Mattby till Stensvik. Nya …

Tunnelbana, Helsingfors Läs mer »

Europaväg E 12, Tammerfors Mellan 2013 och 2017 har en cirka 4 kilometer lång sträcka av Rantaväylä motorväg i Tammerfors lagts om. 2,3 kilometer av denna sträcka går genom Finlands längsta vägtunnel. Projektet innebar även byten med väg- och gatuarrangemang. Tammerforstunneln bidrar till utvecklingen av stadskärnan och förbättrar trafikflödet och säkerheten. För Meka Pro var …

Europaväg E 12, Tammerfors Läs mer »

Aviapolis, Vanda Med Mekas KS80-kabelstegar har man skapat brandsäkra kabelkanalinstallationer vid Ringbanan i Aviapolis i Vanda. ”Ringbanan knyter samman hela huvudstadsregionen till ett fungerande trafikområde. Ringbanan är en snabb järnväg till flygplatsen och en effektiv stadsjärnväg, som dagligen betjänar 200 000 invånare och märkbart förkortar pendlingstiderna.” aviapolis.fi

Kontakta försäljning