Högsidig kabelstege för breda spännvidder. Kabelstegen är lämplig för atmosfärisk korrosivitetskategori C1–C2. Kabelstegen varmförzinkas efter tillverkning. Högre kabelutrymme döljer ännu tjockare kablar från syn och skador. Perforerad sidoprofil möjliggör fastsättning av fixturer på sidan av kabelstegen.

Se produkter i referensprojekt

Kontakta försäljning