Den nya Instal® 170-2-45 installationskanaler

Den 1 december 2023 kommer Meka att släppa nya Instal 170-2-45 installationskanal med en öppning på 45 mm. Kanalens öppning möjliggör montage av olika uttag.

31 december 2023 kommer Meka att avsluta 170-2 installationskanaler med en möbelöppning på 48 mm.

Från och med den 1 januari 2024 kommer Mekas Instal®-installationskanaler finnas i storlekarna 100, 130, 170 och 210, kompatibla med K45- och K80-lock.

Ändring i möbelöppningen för installationskanaler från 48 till 45 mm

 

Den nya installationskanaler med en möbelöppning på 45 mm kommer att ersätta den med en öppning på 48 mm enligt tabellen.

New product with 45mm socket

INSTAL 170-2-45 L=3000 AD

INSTAL 170-2-45 L=3000 M PW

INSTAL 170-2F-45 L=3000 AD

INSTAL 170-2F-45 L=3000 M PW

INSTAL 170-2-45 90 L=3000 AD

INSTAL 170-2-45 90 L=3000 M PW

INSTAL K45 L=3000 AD

INSTAL K45 L=3000 M PW

 

Discontinued product with 48mm socket

INSTAL 170-2 L=3000 AD

INSTAL 170-2 L=3000 M PW

INSTAL 170-2F L=3000 AD

INSTAL 170-2F L=3000 M PW

INSTAL 170-2 90 L=3000 AD

INSTAL 170-2 90 L=3000 M PW

INSTAL K48 L=3000 AD

INSTAL K48 L=3000 M PW

 

INSTAL 170-2-45 AD och M PW installationskanaler finns redan tillgängliga från Mekas lager. INSTAL 170-2F-45 AD och M PW, liksom 170-2-45 90 AD och M PW installationskanaler, kommer att finnas i Mekas lager vid slutet av 2023.

Instal® produktutbud för 2024

instal-m-b-ad

100 mm

Instal® 100

 

instal-m-b-ad

130 mm

Instal® 130

 

instal-m-b-ad

170 mm

Instal® 170-1

Instal® 170-2-45

Instal® 170-2-90

Instal® 170-2F

 

instal-m-ad

210 mm

Instal® 210-2

 

Behöver du mer information?

Behöver du mer information?

Se fler nyheter

Nyheter

Se fler nyheter

Nyheter

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning