Broschyr för brandsäkra kabelförläggningssystem

Meka Pro testar brandmotståndet hos sina produkter för att säkerställa kvaliteten och, viktigast av allt, skapa säkra kabelförläggningssystem och pålitliga installationer. Vi nöjer oss inte med simuleringsberäkningar och partiell testning, nej vi testar våra produkter både omfattande och regelbundet. Till vår hjälp har vi olika installations- och monteringsmetoder samt strömledande kablar i oberoende brandtestlaboratorier som VTT, SertPromTest och CZRC. Vi utför alla våra brandtester (avseende temperatur och testmetodik) enligt kraven i följande standarder*:

  • EN 834-1
  • EN 1363-1
  • DIN 4102-12
  • GOST-R 30247.1

De allmänna principerna som krävs enligt dessa standarder kan användas i olika testmetoder, men mer specifika detaljer kommer att variera beroende på vilket element som testas. Ett illustrativt exempel på standardkraven är temperaturkurvan som visas i diagrammet.

Standarder som EN 1363-1 (brandmotståndstester – byggmaterial och struktur) kräver att omgivningstemperaturen är minst 821 grader Celcis vid 30 minuter. Vid 90 minuters test ska omgivningstemperaturen vara minst 986 grader Celcius högre än vid testets startpunkt.

Meka Pro:s kabelförläggningssystem testas utförligt med anslutna elkablar. Brandmotståndsklassificeringen för det testade kabelförläggningssystemet bestäms av uthålligheten hos den elektriska kretsen som stöds av kabelförläggningssystemet. Kabelförläggningssystemet anses vara skadat när den elektriska kretsen är bruten eller när en kortslutning uppstår. Den tidpunkt då den elektriska kretsen bryts avgör brandsäkerhetsklassen för alla systemets komponenter och produkter. Till exempel betyder E60-klassen att den specifika produkten har befunnit sig i ett brandtest där den elektriska kretsen har fungerat i minst 60 minuter. Det är värt att notera att Meka Pro:s valda brandtestmetoder följer standarden som krävs för testning av byggmaterial (EN 1363-1) och är betydligt mer krävande än de nuvarande standarderna för testning av brandsäkra kablar.

Meka Pro:s tekniska support (technicalsupport@meka.eu) kommer att kunna hjälpa dig med alla frågor som rör brandsäkra produkter och installationer.

*) Testmiljön och metoderna i brandtesterna som utförs av Meka Pro uppfyller också den tekniska rapporten ’CLC / FprTR 50658 Cable management systems (CMS)’ som ger stöd för kablar med inbyggt brandmotstånd som är under beredning av IEC-kommittén.

Behöver du mer information?

Behöver du mer information?

Se fler nyheter

Nyheter

Se fler nyheter

Nyheter

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning