Hur du kan smidigt installera armaturen på skenan?

Armaturfäste MEK VM placeras i armaturfästets laxstjärtspår i riktning med armaturskenan varefter armaturskenan fixeras i spåret genom att dra åt skruven så att armaturfästet vrids tvärs.

Behöver du mer information?

Behöver du mer information?

Se fler nyheter

Nyheter

Se fler nyheter

Nyheter

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Se mer information

Instruktioner och nedladdningar

Kontakta försäljning