Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos, Tampere

Näsijärven syvänteistä juomavedeksi ja kiinteistöjen viilennykseen

Suomi on tuhansien järvien maa. Kotimaisten vesivarojen laatu on erityisen korkea ja järvivettä käytetään moneen eri tarkoitukseen. Jo Tampereen kunnan alueella sijaitsee yli 140 järveä. Suurin osa näistä on pienehköjä, muutaman hehtaarin kokoisia järviä, mutta alueelta löytyy suuriakin järviä. Suurimmiksi Pirkanmaan alueen järviksi lasketaan Näsijärvi ja Pyhäjärvi.

Pintavettä puhdistetaan juomavedeksi

Näsijärven rannalla sijaitseva Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos on tuottanut puhdasta vettä kaupunkilaisille vuodesta 1928 lähtien. Tarpeen lisääntyessä Tampereelle perustettiin toinen raakavesilähde vuonna 1972. Roineen pintavettä käsittelevä Ruskon vedenpuhdistuslaitos tehosti pian toimintojaan ja sitä alettiin 80-luvun jälkeen käyttää pääpuhdistuslaitoksena Kaupinojan jäädessä varalaitoskäyttöön.

Sekä Ruskon että Kaupinojan vedenpuhdistuslaitokset ovat Tampereen Veden omistuksessa. Vuonna 2011 aloitettiin Kaupinojan kunnostamisprojekti, jonka tarkoituksena oli saneerata Kaupinojan puhdistamo päävedenottamoksi Ruskon rinnalle. Vedentarve on kasvanut nopeasti kaupungin laajentuessa ja kahden raakavesilähteen käyttö turvaa Tampereen kunnan alueen vedenjakelun tulevaisuudessakin.

Saneerausta ja uudisrakentamista

Kaupinojan tulopumppaamo valmistui 2015. Kaksilinjainen vedenpuhdistuslaitos saneerattiin kahdessa vaiheessa. Tänä päivänä puhtaan veden lisäksi laitoksessa tuotetaan lämpöä omaan tarpeeseen, hyödyntämällä lämmönlähteenä järvivettä.

Kaupinojan pumppaamon saneerauksen ollessa valmis ja täydessä toiminnassa, pumppaamon viereen Tampereen Vesi ja Tampereen Kaukolämpö rakentavat yhteistyössä kaukojäähdytyslaitosta. Uudisrakentaminen alkoi 2016 ja kaukojäähdytyslaitoskokonaisuus tulee valmistumaan syksyllä 2017. Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos on rakennettu vieressä olevan pumppaamon vanhaa rakennustyyliä mukaillen.

Kohdennettu maadoitus ja ATEX asennuksia

Kaukojäähdytyslaitoksen kaikista sähköasennuksista vastaa Novasähkö Oy. 3D piirustuksista tehdyt asennukset ovat tarkkoja, ja Mekan KS80 -kaapelihyllyt on kannakoitu kattoon siististi TP2 -kannakkeilla. Kannakointi oli tehty kauttaaltaan noin kolmen metrin välein.

”Kohteessa maadoitus on ollut erityisen tärkeää.”, kertoo Eerik Leinonen, Novasähkön projektinhoitaja. ”Kaikki on mitoitettu tarkkaan ja maadoitus on kohdennettua, hyvänä esimerkkinä kaukojäähdytyslaitoksen ovet.”, Leinonen jatkaa. Tarkkuus näkyykin heti ensivilkaisulla kaapelien ja johtojen asennuksissa.

Toiseksi kohteen sähköasennusten erityispiirteeksi voidaan lukea tehdyt ATEX-asennukset. ”Ammoniakkihälytyksen varalle asennukset katosta kaksi metriä alaspäin on tehty ATEX-asennuksina. Kaikki on otettu huomioon.”, kertoo Leinonen.

Kaukojäähdytysverkko tulee kattamaan laajasti Tampereen keskustan alueen. Bonuksena kiinteistöjen sähkönkulutuksen pienentymisen lisäksi jäähdytyskoneille varatut tilat saadaan nyt vapautettua muihin tarkoituksiin. Tämä ja kunnossapidon helppous on tärkeää erityisesti sairaaloille.

Haluatko lisätietoja?

Myyjämme kertovat mielellään lisää.

Haluatko lisätietoja?

Myyjämme kertovat mielellään lisää.

Sopivat tuotteet vastaaviin projekteihin

Tuotteet

Sopivat tuotteet vastaaviin projekteihin

Tuotteet

Projekteja

Samanlaisia projekteja

Projekteja

Samanlaisia projekteja

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Contact Sales