Kohti tulevaisuutta pienemmän hiilijalanjäljen avulla

Tietoisuus

Valitsemasi tuotteen ympäristövaikutukset auttavat sinua tekemään harkittuja ja tietoisia valintoja.

Ympäristöystävällisyys

Valitsemalla tuotteita, joiden hiilijalanjälki on pieni, voit omalta osaltasi vähentää ympäristökuormitusta ja ilmastonmuutosta.

Positiivinen vaikutus

Pienentämällä omaa hiilijalanjälkeäsi voit olla osa suurempaa muutosta ja inspiroida muitakin toimimaan vastuullisemmin.

meka-co2-icons

Jokaisella askeleellamme on vaikutus ympäristöön. Siksi olemme sitoutuneet seuraamaan ja pienentämään hiilijalanjälkeämme. Energiatehokkuus, uusiutuvan energian käyttö, ja materiaalin kierrätys ovat vain muutamia niistä tavoista, joilla pyrimme minimoimaan hiilijalanjälkeämme. Me uskomme, että pienillä valinnoilla voi olla suuri vaikutus ympäristöön. 

 

Meka Pro:n hiilijalanjälki pieneni 4,2% verrattuna vuoteen 2021

hiilijalanjälkikuvitus_mekakokonaismäärä2023_infografiikka-02

Meka Pro:n hiilijalanjälki on laskettu AFRY:n tekemän GHG-protokollan mukaisen hiilijalanjäljen määrityksen avulla. AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka haluaa vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. GHG-protokollan mukaisessa laskennassa hiilidioksidipäästöt jaetaan kolmeen Scope -luokkaan:

Scope 1 -luokan päästöt syntyvät paikan päällä yrityksen oman toiminnan seurauksena.

Scope 2 -luokassa ovat tuotannon epäsuorat päästöt esimerkiksi sähköstä ja lämmöstä.

Scope 3 -luokkaan kuuluvat tuotteiden loppukäytöstä ja tavaroiden hankinnasta syntyneet epäsuorat päästöt, ml. raaka-ainehankinnat ja logistiikka.

Meka Pron vuotuinen hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 23,2 kilotonnia CO₂e. Suurin osa päästöistä (22,7 ktCO₂e) oli peräisin ostetuista materiaaleista. Seuraavaksi merkittävimmät päästöt aiheutuivat lähtevillä kuljetuksilla (0,5 ktCO₂e) ja ostetulla sähköllä noin 0,5 ktCO₂e). Vuotuinen hiiljalanjälki pieneni 1 082 tCO₂e (-4,2 %) vuosien 2021 ja 2022 välillä.

Meka Pro:n tapauksessa Scope 3 -luokan päästöt ovat suurimmat, koska pelkästään raaka-aineiden osuus hiilidioksidipäästöistä on 98 %. Onneksi teräs on 100 % kierrätettävissä ja fossiilivapaa teräskin on näköpiirissä.

Tuotekohtainen hiilijalanjälki

Tuotekohtainen jalanjälki on laskettu kaikille tuotteille. Tuotekohtainen hiilijalanjälki auttaa Meka Pro:ta ja asiakkaita hallitsemaan hiilijalanjäljen suuruutta sekä omassa toiminnassa että rakennuskohteissa. Meka Pro tarjoaa käyttökohteeseen optimoituja tuotteita, joiden avulla hiilijalanjälkeä voi pienentää turvallisesti loppukohteen vaatimuksista tinkimättä.

 

MEKA product photo

Kaapelitikkaan KS20-300 K L=6000 PG hiilidioksidipäästö on 22 kg, josta raaka-aineen osuus on 21 kg. KS20 K -kaapelitikkaan kantavuus on 3 metrin jännevälillä 45 kg/m.

MEKA product photo

Kaapelitikkaan KS20-300 L=6000 PG hiilidioksidipäästö on 31 kg, josta raaka-aineen osuus on 30 kg. KS20 -kaapelitikkaan kantavuus on 3 metrin jännevälillä 75 kg/m.

MEKA product photo

Valaisinkiskon MEK 70 S L=6000 PG hiilidioksidipäästö on 11.7 kg, josta raaka-aineen osuus on 11.2 kg. MEK S -valaisinkiskon kantavuus on 3 metrin jännevälillä 17.5 kg/m.

MEKA product photo

Valaisinkiskon MEK 70 L=6000 PG hiilidioksidipäästö on 23.4 kg, josta raaka-aineen osuus on 22.6 kg. MEK-valaisinkiskon kantavuus on 3 metrin jännevälillä 43 kg/m.

Tuotekohtainen hiilijalanjälki löytyy jokaiselta tuotesivulta

Tarvitsetko lisätietoja?

Tarvitsetko lisätietoja?

Katso lisää uutisia

Uutiset

Katso lisää uutisia

Uutiset

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Contact Sales